اصالت یک مفهوم کلی از ارزش ها است و اصیل بودن نوعی پایبندی با خود به همراه دارد. جدای از دنیای انسان ها و منطق و حقیقت، اصالت در بسیاری از مواد و محصولات نیز اهمیت ویژه ای دارد. طلا یا زر فلزی گرانبها با نام علمی Aurum به معنی "درخشش سپیده دم" است. در بین جامدات، طلا در شرایط یکسان کم ترین واکنش ها را از خود نشان می دهد. همانند انسان های اصیل است، در کوره های طلاسازی شکل می گیرد اما تغییری در آن رخ نمی دهد. انسان نیز همانند طلاست.در درونش چیزی را از دست نداده،بلکه به تجربیاتش افزوده شده است.